Kariéra

Zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu Tsubaki Automotive. Firma si plně uvědomuje důležitost rozvoje a posilování strategie řízení lidských zdrojů pro budoucí růst organizace. Jejím cílem je vybudovat pro zaměstnance bezpečné a pohodlné pracovního prostředí.

Kariéra v Tsubaki Automotive Czech Republic

Divize v ČR byla založena v červenci 2015. Nový závod se momentálně staví v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry a bude vybaven high-tech výrobní technologií. Stane se tak jedním z nejmodernějších pracovišť v regionu. Tsubaki Automotive bude nabírat nové zaměstnance v druhe polovine roku 2016. Úspěšní kandidáti absolvují počátkem příštího roku školení ve výrobním závodě Tsubakimoto UK v Nottinghamu.

Hledáme zaměstnance pro oddělení financí a administrativy; řízení kvality; výroby a logistiky; projektu. Pokud byste se chtěli stát součástí tohoto nového týmu, zašlete, prosím, svůj životopis na HR.automotive@tsubaki.co.uk.

Více o personální politice Tsubaki Group

Tsubaki Automotive zaručuje rovné pracovní příležitosti bez ohledu na státní příslušnost nebo pohlaví. Společnost nastavila personální systém a firemní kulturu tak, aby podporovala zaměstnance v oblasti inovací a přijímání nových výzev. Nabízí dynamické a pohodlné pracovní prostředí pro všechny své zaměstnance.

Tsubaki Automotive usiluje o vytvoření prostředí založeném na transparentnosti a spravedlivosti, ve kterém budou zaměstnanci cítit radost ze svých výsledků. Zaměstnanci jsou motivováni k tomu, aby dosáhli předem stanovených výsledků. Bonusy se odvíjí od celkové úspěšnosti firmy.

Stálé posilování výrobních kapacit a předávání technických znalostí a zkušeností mladým inženýrům


Tsubaki Automotive chce předávat své vynikající technické dovednosti a znalosti nové generaci mladých inženýrů. Chce si tím v budoucích letech zajistit pevnou pozici na trhu.

Posílení a rozvoj lidských zdrojů kompatibilních s globalizací

2015_employees_graph_img01_en.jpg

V posledních několika letech se počet zaměstnanců Tsubaki Group působících v zámoří výrazně zvýšil. Polovina ze 7 398 zaměstnanců působila v roce 2015 v zámořských pobočkách. Pro společnost Tsubaki je rozvoj a posilování kompatibility personálních zdrojů s globalizací velmi důležitý. Umožňuje například mladým zaměstnancům krátkodobý pracovní pobyt v dceřiných společnostech po celém světě. Zaměstnanci z dceřiných společností mohou naopak absolvovat školení na ústředí v Japonsku.

Zlepšení motivace zaměstnanců


Tsubaki Automotive si klade za cíl předávat všem zaměstnancům svou jedinečnou 'DNA' a rozvíjet lidské zdroje tak, aby vytvářely inovativní, globálně akceptovatelné nápady. Tsubaki Automotive nabízí vzdělávací a školící programy zaměřené nejen na mladé zaměstnance, ale i zkušené manažery.

Bezpečnostní opatření


Nejvyšší prioritou Tsubaki Automotive je bezpečnost. Prevence pracovních úrazů je i důležitým cílem společnosti.